Vastgoedbeheer 4-Freedom

4-Freedom Vastgoedbeheer

Al tientallen zakelijke en particuliere vastgoedbeleggers vertrouwden het beheer van hun beleggingspanden toe aan 4-Freedom. Het gaat om zowel kleine als omvangrijke portefeuilles, met in totaal ruim 2500 appartementen, kamers, (starters)woningen en enkele commerciële ruimten in heel Nederland. Voor hen regelen we het beheer op commercieel, technisch en financieel vlak. Geheel of op onderdelen, maar altijd op maat en op een manier die past bij uw wensen. Daarbij houden u steeds op de hoogte van de stand van zaken.

Financieel beheer

Financieel beheer betekent vooral het bijhouden van de financiële administratie rond uw beleggingspand. Denk aan: tijdige betalingen van huur, actie nemen bij achterstanden en het afhandelen van rekeningen voor gas, licht, water, schoonmaak en dergelijke. Ook maken we afspraken met uw huurders over de jaarlijkse huurverhoging conform regelgeving. Bij aanvang en vertrek van huurders regelen we de begin- en eindinspectie en de verrekening van borgsommen en servicekosten. Ook spelen we in op veranderingen in wet- en regelgeving van permanente en tijdelijke verhuur.

Commercieel beheer

Commercieel beheer houdt in dat 4-Freedom doorlopend de verhuur van uw onroerend goed voor haar rekening neemt. Komt er een opzegging binnen? Dan start ons team direct het verhuurproces op waardoor er al een huurder klaarstaat voordat het contract eindigt. Hierdoor is de kans op leegstand nihil. We ronden de zaken met de vertrekkende huurder af, inclusief de eindinspectie en financiële verrekening. We screenen nieuwe kandidaten en verzorgen het opstellen en ondertekenen van de huurovereenkomst.

Technisch beheer

Technisch beheer gaat vooral over het onderhoud van uw pand. Denk aan meldingen van huurders over gebreken en storingen. Hiermee kunnen zij terecht bij ons online storingsmanagementsysteem of bellen met ons noodnummer bij calamiteiten. De afhandeling regelen we conform de afspraken die u met ons daarover heeft gemaakt. De contacten met monteurs, loodgieters en aannemers lopen via ons. Waar nodig nemen we contact met u op. Bij wisseling van huurders voeren wij de aanvangs- en eindinspecties voor u uit. Daarbij houden we de staat van onderhoud en de brandveiligheid steeds in de gaten.

Contact