Gemeente Juridisch Studentenhuisvesting Utrecht

4-Freedom | Gemeente Utrecht maakt studentenhuisvesting praktisch onmogelijk

De Gemeente Utrecht heeft een beleidsnotitie aangenomen, waarin het vergunningenbeleid voor nieuwe en bestaande studentenhuisvesting ingrijpend gaat wijzigen. Met ingang van 1 januari 2016 wordt er een aanvullende set eisen in gebruik genomen bij de aanvraag van de kamerverhuurvergunning, die het vrijwel onmogelijk maken om investeringen in studentenhuisvesting nog rendabel te maken.Advocaat Olaf van der Linden spreekt er schande van. “Dit gaat nog wel een staartje krijgen” zegt hij verontwaardigd. Wat de gemeente Utrecht doet, is voortdurend de spelregels wijzigen en verworven rechten kunnen niet zomaar ontnomen worden.

Hij doelt met name op de afschaffing van de zogenaamde ‘Hospita’ regeling. Elke eigenaar van een woning en elke verhuurder van een woning in Utrecht mag conform de huisvestingsverordening twee kamers aan maximaal twee studenten verhuren. De gemeente wil deze regeling voor huurders van appartementen en woningen intrekken, maar voor eigenaren niet. Nu is het zo dat er veel woningen door 3 studenten worden bewoond. Eén student wordt hoofdhuurder gemaakt een deze mag dan onderverhuren aan 2 medestudenten. Hier is de hospitaregeling niet voor bedoeld stelt de wethouder wonen Paulus Jansen (SP). Wanneer een hoofdhuurder van een woning vertrekt, kan het huis niet meer opnieuw verhuurd worden aan 3 bewoners”Dat is natuurlijk een groot probleem” zegt Wijnand Groenen, directeur van 4-Freedom wat een bedrijf is dat bemiddelt bij aankoop, verhuur en beheer van studentenpanden. Als eigenaren niet meer aan 3 studenten mogen verhuren, kan het adres niet meer rendabel worden verhuurd. Er zijn drie mogelijke scenario’s stelt Groenen.

In één scenario blijven de twee onderhuurders achter in een onduidelijke situatie. In een tweede scenario vertrekken de studenten en wordt het verhuurd aan een samenwonend stel. Het derde scenario is verkoop van de woning. In al deze scenario’s komen de studenten op straat te staan. “Wie is daarmee geholpen?” vraagt Groenen.Dit is niet het enige detail. De regels voor het aanvragen van een kamerverhuurvergunning – in Utrecht “Omzettingsvergunning” genaamd – worden in het kort als volgt aangescherpt:- Er komt een verscherpte leefbaarheidstoets, op basis waarvan de vergunningsaanvraag op voorhand kan worden afgewezen.

De huidige leefbaarheidstoets zorgde al regelmatig voor afwijzingen in bepaalde ‘krachtwijken’.- De kamers in een huis moeten gemiddeld ten minste 24 m2 zijn (het gemiddelde ligt volgens Jansen nu op 21 m2);- Het huis moet bouwkundig horizontaal en verticaal 30 minuten brandwerend en geluidsisolerend worden gemaakt;- De WOZ waarde grens gaat van 280.000,- naar 305.000,- euro. Onder deze grens moet eenmalig een hoge financiële compensatie van 234,- euro per m2 worden betaald voor het omzetten van woningen naar kamerverhuur;- De “ouder-kind situatie”, wat een uitzondering vormt op het beleid mag alsnog blijven;Ten aanzien van het laatste: ouders die voor hun kinderen in Utrecht een huis kopen waar zij dan kunnen wonen tijdens de studietijd, kunnen een vergunning krijgen voor maximaal 5 jaar.

Recent Posts